En tanke    
Håb    
Kaerligheden!    
Et kys    
I mørke    
Vaerdi    
Et lille frø    
Jeg kan......